Imatge - Contraimatge

19/01/2012
Reproducció imatge icònica - Rosie de riveter Reproducció imatge icònica - Rosie de riveter
Reproducció imatge icònica - Rosie de riveter Reproducció imatge icònica - Rosie de riveter
Proposta de contraimatge Proposta de contraimatge
Rosie the riveter - Pòster icònic original Rosie the riveter - Pòster icònic original

Rosie de Riveter (Rosie la Rebladora)

Exercici pràctic per a l'assignatura "Cultura Audiovisual I" tractant el tema de la representació audiovisual i imaginaris col·lectius, vam practicar com es creen les imatges icòniques i el que aquestes representen.

Briefing

Realització de dues fotografies:

  • La primera foto ha de ser una imitació d'una imatge icònica (exemples: pòster, fotograma conegut d'una pel·lícula, icona religiosa, cultural, sexual...).
  • La segona foto ha de ser la mateixa imatge, però amb un element visual canviat o afegit, de manera que canviï tot el sentit de la imatge sent la contraimatge de la primera foto.

Concepte

La imatge icònica que vaig escollir va ser "Rosie the Riveter" (Rosie, la Rebladora). El pòster va ser creat per la Westinghouse Electric durant la Segona Guerra Mundial per reclutar a les dones a les fàbriques per produir munició i subministraments bèl·lics reemplaçant als homes que estaven combatent en la guerra. El personatge de Rosie és considerat com una icona cultural i feminista a Estats Units i s'ha estès mundialment.

Proposta

Partint d'aquesta icona  feminista i lluitadora que proposa un nou model de dona, autosuficient, forta i lluitadora, la seva contraimatge és una dona, sotmesa, complaent i al total servei i disposició del seu marit, el model de dona dels anuncis dels anys 50 i 60. Per aconseguir aquesta representació s'han canviat simbolismes de força, com el puny en alt, i de capacitat de treball en la indústria, com el mocador recollint els cabells, pels rulos al cabell per estar maca per al seu marit i el plomall per tenir la casa neta.

Amb aquests canvis el significat de la imatge és totalment l'oposada.

Comparteix:
Facebook Twitter Google Plus
© 2013 | Tots els drets reservats