Diners vs. Felicitat

09/05/2011
Pòster bulgari intervingut Pòster bulgari intervingut
Pòster bulgari intervingut Pòster bulgari intervingut
Pòster bulgari abans Pòster bulgari abans
Pòster Mango intervingut Pòster Mango intervingut
Pòster Mango abans Pòster Mango abans

Benestar Social

Projecte realitzat per a l'assignatura "Iniciació als projectes de disseny" tractant la temàtica "El benestar social". El resultat va ser una intervenció en la publicitat de les marquesines amb un missatge crític cap al consumisme. Realitzat al Maig de 2011.

Briefing

Realitzar una proposta de disseny al voltant del tema "El benestar social".

Concepte

La societat del benestar intenta proveir d'un alt nivell de vida, on la sanitat, l'educació i la economia entre d'altres són d'alta qualitat. Paradoxalment, es dóna que és en aquesta part del món és on es registra un nivell més alt de suïcidis i depressions. Això demostra que no es pot aconseguir la felicitat a través de l'acumulació de béns materials.

Proposta

Inspirada en l'obra de Barbara Kruger, molt crítica amb les desigualtats de poder entre home i dona, al capitalisme i al poder, vaig voler desenvolupar una intervenció en la publicitat real del carrer, seguint l'estètica de la seva obra amb fotografies en blanc i negre i amb missatges curts al damunt, properes a la publicitat. Vaig buscar la crítica a aquesta societat consumista que busca la satisfacció personal a través de la compra d'objectes i que crea necessitats que no es poden arribar a cobrir mai.

Comparteix:
Facebook Twitter Google Plus
© 2013 | Tots els drets reservats